Λευκό Κυκλάμινο Ι Cyclamen Graecum Album (?)

21st October 2009
Τη προηγούμενη κυριακή κατά τη διάρκεια πεζοπορείας μου στην περιοχή του Μαραθώνα, εντόπισα αυτό το λευκό κυκλάμινο. Στη προσπάθεια μου να το ταυτοποιήσω, κατέληξα στο ότι πιθανότατα πρόκειτε για το Cyclamen graecum ssp. graecum forma album, ένα υποείδος το cyclamen graecum. To είδος αυτό ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1980 στη Μάνη από τους Εrna και Ronald Frank και ξαναβρέθηκε στη χερσόνησο Ροδοπού στη δυτική Κρήτη το 1996 από τον Τrevor D. Witshire. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον στη Μάνη από έρευνα που έγινε πρόσφατα ανακαλύφθηκε μόνο ένα φυτό, ενώ στη χερσόνησο Ροδοπού η τοποθεσία που υπήρχαν πλέον δε φιλοξενεί κανένα φυτό λόγω αρνητικής ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ευχαριστώ τον Trevor D Wiltshire από το Cyclamen Society για τις πολύτιμες πληροφορίες.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.