Σπήλαια I Caves

Here you can see a collection of Caving pictures i have shot in several areas around Greece.
Many of these pictures were made possible thanks to the help of my caver friends, namely G. Katsiavos, B. Tountopoulos, S. Kolisoglou, Ch. Nikolaidou, X. Georgopoulou, A. Kotsibou and other.

.
Return to: WORKS or Gallery
Κορύκειο Άντρο Ι Corycian Cave
Στον υπόγειο ποταμό Σκληθράκι Ι In the underground river Sklithraki
Κορύκειο Άντρο Ι Corycian Cave
Εξοδος υπόγειου ποταμού Ι Exit of underground river
Return to: WORKS or Gallery