Κεντρική Ελλάδα I Central Greece

Selection of images from the regions of Thessaly and Sterea Ellada.
Φωτογραφίες από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
Return to: WORKS or Gallery
Ορεινές Λίμνες Ι Mountain Lakes
Στα Βαρδούσια Ι Vardousia Mt.
Return to: WORKS or Gallery