Επίσκεψη στο Κορύκειο Άντρο I Visit to the Corycian Cave

18th May 2010
Το Σαββάτο που πέρασε, στα πλαίσια σπηλαιολογικής κατασκήνωσης, μια μικρή ομάδα ξεκινήσαμε για να επισκεφτούμε το Κορύκειο Άντρο, ψηλά πάνω από το λιβάδι της Αράχωβας. Το σπήλαιο κατοικήθηκε τα νεολιθικά χρόνια και ήταν τόπος λατρείας κατά την κλασική εποχή. Ο Παυσανίας το επισκέφτηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρει ότι ήταν το πιό αξιοθέατο σπήλαιο που είχε δεί. Κατά τη παραμονή μας εκεί το σπήλαιο επισκέφτηκε και μια ομάδα Αμερικανών.

For the friends from Florida
http://www.greekscapes.com/files/6765/floridafriends.jpg

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.